Για 35 χρόνια παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας με υψηλών προδιαγραφών προϊόντα & υπηρεσίες

Έργα

Επικοινωνία

Ευσταθίου 18, Αθήνα 11524, Ελλάδα

sales@panou.gr | info@panou.gr

+30.2106994030

Αρ. Γεμή: 000605501000

// ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PANOU

Υπηρεσίες

Σχεδιασμός συστήματος (System Design)

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό συστημάτων. Είμαστε πιστοποιημένοι στον τομέα των εγκαταστάσεων, τη διαχείριση και τη συντήρηση του έργου.

Όλες οι λύσεις μας βασίζονται σε καλά τεκμηριωμένα σχέδια. Οι ειδικοί μας, σχεδιάζουν το σύστημα βάσει λεπτομερούς τεχνικής ανάλυσης και συμμετέχουν οι ίδιοι ενεργά στην εφαρμογή και την υλοποίηση της ολοκληρωμένης λύσης. Ως αποτέλεσμα, τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες που προκύπτουν επιλύονται άμεσα, σε πραγματικό χρόνο.

Ο Τεχνικός σχεδιασμός του συστήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 • Καθορισμός τεχνικής λύσης ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του συστήματος
 • Καθορισμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος (λειτουργική και τεχνική αρχιτεκτονική)
 • Καθορισμός της λειτουργικότητας του συστήματος
 • Παρουσίαση της υποδομής: εξοπλισμός, συστήματα και εφαρμογές λογισμικού

Ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών, το στάδιο του σχεδιασμού μπορεί επίσης να περιλαμβάνει υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Σχεδιασμός έργου: έρευνες, σκίτσα και σχέδια, 3D απεικονίσεις και 2D σχηματικά σχέδια
 • Λεπτομερής σχεδιασμός εσωτερικού χώρου: κάτοψη, χωροθέτηση επίπλων, διατομές, σχέδια οροφής, λεπτομερή σχέδια, υλικά και φινίρισμα

Διαχείριση έργων (Project Management)

Μετά την πρώτη φάση του σχεδιασμού δίνεται βάση στην κάθε λεπτομέρεια του έργου. Ο κύριος σκοπός είναι ο σχεδιασμός του χρονοδιαγράμματος, του κόστους και των συνολικών πόρων, για τη συνολική εκτίμηση του έργου και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.

Η Διαχείριση του έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 • Σχεδίαση
 • Δήλωση σκοπιμότητας
 • Επιλογή της ομάδας σχεδιασμού
 • Προσδιορισμός του παραδοτέου εξοπλισμού και ανάλυση εργασιών
 • Προσδιορισμός των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παράδοσης εξοπλισμού 
 • Υπολογισμός των απαιτήσεων εργασιών σε πόρους
 • Εκτίμηση χρόνου και κόστους
 • Ανάπτυξη σχεδιαγράμματος εργασιών
 • Καθορισμός του προϋπολογισμού
 • Σχεδιασμός κινδύνου και ρίσκου
 • Έγκριση έναρξης εργασιών

Πρόσθετες διαδικασίες, όπως ο σχεδιασμός και η διαχείριση των πεδίων, ο προσδιορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων, η επιλογή εξοπλισμού και η διεξαγωγή εναρκτήριας συνάντησης προγραμματίζεται επίσης από την ομάδα διαχείρισης του έργου.

Εγκατάσταση (Installation)

Η φάση της κατασκευής του έργου προσδιορίζεται μετά την ολοκλήρωση της φάσης σχεδιασμού.

Η διαδικασία εγκατάστασης αποτελεί βασικό παράγοντα για τη σωστή λειτουργία του συστήματος μακροχρόνια. Ακολουθούμε πάντα τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του συστήματος σας και πάντα με τη μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία των έμπειρων ειδικών μας.

Θέση σε λειτουργία (Commissioning)

Ελέγχουμε, επιθεωρούμε και δοκιμάζουμε κάθε συνιστώσα για την ορθή λειτουργία του συστήματος πριν την παράδοσή του.

Συντήρηση συστήματος & επισκευή (After Sales Support)

Σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας, που εξασφαλίζουν τη μακροχρόνια και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος σας. Επιπλέον, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, της διάγνωσης και επισκευής δυσλειτουργιών – όλα από τους πλέον ειδικούς της αγοράς.

Εκπαίδευση χρηστών (User Trainning)

Η βέλτιστη χρηστικότητα των συστημάτων που εγκαθιστούμε έγκειται στη μέγιστη γνώση της λειτουργίας των συστημάτων που εγκαθιστούμε. Για αυτό και η εκπαίδευση του πελάτη για το σύστημα που του παραδίνουμε αποτελεί για εμάς σημαντικό βήμα για την επιτυχή ολοκλήρωση έργου. Μετά την ολοκλήρωση κάθε έργου πραγματοποιούνται ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους πελάτες μας από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας μας.

Δεσμευόμαστε στο να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να κατανοήσουν τη λειτουργία και τις δυνατότητες του συστήματος και να αποκτήσουν τη γνώση και την εμπειρία που χρειάζεται για τη μέγιστη, αποτελεσματική και εύκολη λειτουργία του. Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών τεχνικής εκπαίδευσης, υποστήριξης και κατάρτισης για τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς.