Για 35 χρόνια παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας με υψηλών προδιαγραφών προϊόντα & υπηρεσίες

Έργα

Επικοινωνία

Ευσταθίου 18, Αθήνα 11524, Ελλάδα

sales@panou.gr | info@panou.gr

+30.2106994030

Αρ. Γεμή: 000605501000

// ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

SERVICES AND SLAS

Consulting Services

Αξιολόγηση της τρέχουσας υποδομής πληροφορικής σας προκειμένου να προσδιορίσετε πού βρίσκεστε και πού πρέπει να βρίσκεστε.

Αυτού του είδους οι αξιολογήσεις θα πρέπει να γίνονται πριν από οποιαδήποτε αλλαγή στο cloud, υλικό ή λογισμικό.

Σας καθοδηγούμε να επιλέξετε τις καλύτερες τεχνολογίες του Cloud από τη μετάβαση σε Office 365 μέχρι την πλήρη μετάβαση στο Cloud περιβάλλον.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Snapshot του επιπέδου ασφάλειας και της τεχνολογίας με αρχικό εντοπισμό κρίσιμων τρωτών σημείων και δημιουργία οδικού χάρτη για την αντιμετώπισή τους.

Ανάλυση της ασφάλειας της υποδομής, των επιχειρηματικών διαδικασιών, των εφαρμογών και της υποδομής, εντοπισμός περιοχών βελτίωσης και παροχή προτάσεων για την καινοτομία ή τη δημιουργία πολιτικών ασφάλειας.

Εγκατάσταση της υποδομής ασφάλειας πληροφοριών, δημιουργία πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ασφάλειας της δικής σας επιχείρησης

 Προετοιμασία της εταιρείας για τη θέσπιση των απαραίτητων πολιτικών και διαδικασιών για συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς που σχετίζονται με τη διαχείριση πληροφοριών και οργανωτικές δραστηριότητες όπως ISO 27001, SOX, PDPA κ.λπ.

SLAs

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες τεχνικών και οικονομικών θεμάτων για κάθε σας project, με στόχο τη δημιουργία του βέλτιστου εξατομικευμένου μοντέλου.

// ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Infrastructure & Cloud
Fingerprint, Computer, Technology, Cyber Security
Services and SLAs