Για 35 χρόνια παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας με υψηλών προδιαγραφών προϊόντα & υπηρεσίες

Έργα

Επικοινωνία

Ευσταθίου 18, Αθήνα 11524, Ελλάδα

sales@panou.gr | info@panou.gr

+30.2106994030

Αρ. Γεμή: 000605501000

Επισκόπηση / Σύνοψη Έργου

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις αίθουσες συνεδριάσεων  πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας  σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Κύπρο. Συγκεκριμένα στο παρόν έργο η PANOU εγκατέστησε οπτικοακουστικά συστήματα που περιλάμβαναν monitors, συστήματα τηλεδιάσκεψης & ήχου, συστήματα αυτοματισμών για τον έλεγχο της εικόνας, του ήχου και του φωτισμού των αιθουσών, με όλο τον απαραίτητο οπτικοακουστικό και πληροφοριακό εξοπλισμό.

Αποδέκτης:
Φαρμακοβιομηχανια
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:
Οπτικοακουστικά, Πληροφορική
Χρονολογία:
2018-2021