Για 35 χρόνια παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας με υψηλών προδιαγραφών προϊόντα & υπηρεσίες

Έργα

Επικοινωνία

Ευσταθίου 18, Αθήνα 11524, Ελλάδα

sales@panou.gr | info@panou.gr

+30.2106994030

Αρ. Γεμή: 000605501000

// ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Cyber Security

Η Panou καλύπτει όλες τις πτυχές μιας αποτελεσματικής Αρχιτεκτονικής Κυβερνοασφάλειας.

e Governance

Perimeter & Data Center Security

Government Cyber Security

Next generation Firewalls

Security analysis

UTM appliances

Vulnerability assessment

Mail & Web security

Penetration testing

DDoS protection

Security reporting

Disaster Recovery Sites

Η ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα της πληροφοριακής υποδομής είναι το κλειδί για την αδιάλειπτη λειτουργία μιας επιχείρησης, καθώς και την προστασία του βασικότερου περιουσιακού της στοιχείου: των δεδομένων της

// ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Black_and_white_STORAGE SOLUTIONS
Unified Communications & Collaboration
BLACK AND WHITE_IT CONSULTING
Infrastructure & Cloud
Data protection and secure online payments. Cyber internet security technologies and data encryption . Closeup view of man`s hand using laptop with virtual digital screen with icon of lock on it.
Services and SLAs