δίκτυο, wifi, refurbished, ανακατασκευασμένος εξοπλισμός