αστυνομία, σώματα ασφαλείας, κάμερες C4i, εθνική ασφάλεια